Veelgestelde vragen

Grasrijk_dec2014-8461Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom wordt de uitspraak van het gerechtshof telkens uitgesteld en hoe vaak mag men de uitspraak uitstellen?
In de praktijk wordt de geplande datum van uitspraak vaak uitgesteld. Dat gebeurt telkens met perioden van acht weken. Dat heeft vaak te maken met de werkdruk van de rechters bij het gerechtshof of de complexiteit van de rechtszaak in hoger beroep. Er is geen wettelijke termijn waarin het gerechtshof uitspraak moet doen.

Maak ik ook na verhuizing aanspraak op teruggave van teveel betaalde kosten?
Ook als je verhuist, blijf je aanspraak maken op teruggave van teveel betaalde kosten. Zorg dan wel dat je contactgegevens in ons klantenportaal up-to-date blijven. Anders kunnen we je wellicht niet meer bereiken. Vermeld bij de schadegegevens van je eerste of tweede woning tevens op welke datum je de woning hebt verlaten.

Op wie is de gerechtelijke uitspraak van 26 januari 2022 van toepassing?
De uitspraak geldt voor bewoners (eigenaars én huurders) die vóór 1 januari 2014 een aansluiting hebben (gehad) op het warmtenet van Ennatuurlijk (of diens rechtsvoorgangers) waarbij een jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening wordt (of is) gebracht. Voor bewoners die pas vanaf 1 januari 2014 een overeenkomst met Ennatuurlijk zijn aangegaan, geldt de uitspraak niet. Sinds 2014 rekent Ennatuurlijk bij nieuwe aansluitingen geen jaarlijkse aansluitbijdrage óf is deze aansluitbijdrage expliciet in de leveringsovereenkomst vermeld. De uitspraak geldt ook niet voor bewoners die enkele jaren geleden zijn ingegaan op het aanbod van Ennatuurlijk om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen.

Is de gerechtelijke uitspraak van 26 januari 2022 ook van toepassing op tweede eigenaars van een zelfbouwwoning?
De uitspraak geldt ook voor tweede eigenaren van een zelfbouwwoning die voor 1 januari 2014 een aansluiting hebben (gehad) op het warmtenet van Ennatuurlijk en bij wie jaarlijks een aansluitbijdrage in rekening is of wordt gebracht.

Waarom is de uitspraak van rechter niet van toepassing op bewoners die vanaf 2014 een overeenkomst met Ennatuurlijk zijn aangegaan?
Sinds 2014 rekent Ennatuurlijk bij nieuwe aansluitingen geen jaarlijkse aansluitbijdrage óf is deze aansluitbijdrage expliciet in de leveringsovereenkomst vermeld.

Mijn woning is onderdeel van het project Het Groene Hof. Ook op jaarafrekeningen vóór 1 januari 2014 vind ik geen kostenpost ‘aansluitbijdrage’. Hoe kan dat?
Voor het project Het Groene Hof geldt een uitzondering. Voor de aansluitingen binnen dat project heeft Ennatuurlijk volgens onze informatie geen jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening gebracht. Ook niet vóór 1 januari 2014.

Ik ben enkele jaren geleden ingegaan op het aanbod van Ennatuurlijk om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen tot nul euro. Is de gerechtelijke uitspraak van 26 januari 2022 ook op mij van toepassing?
Als je destijds op het aanbod van Ennatuurlijk bent ingegaan, dan heb je als ‘tegenprestatie’ een vaststellingsovereenkomst getekend. In die overeenkomst heb je verklaard dat je afstand doet van je recht om de reeds betaalde aansluitbijdragen later terug te vorderen van Ennatuurlijk. We zijn de uitspraak van de rechter aan het bestuderen maar verwachten dat je weinig kans maakt om de reeds betaalde aansluitbijdragen alsnog terug te vorderen. Niettemin adviseren wij je onze berichtgeving in de gaten te houden.

Waarom is de uitspraak niet van toepassing op bewoners in Meerrijk en Waterrijk?
In Meerhoven zijn twee warmteleveranciers actief: de gemeente Eindhoven (in Meerrijk en een deel van Waterrijk, Bosrijk en Landhof) en Ennatuurlijk (in Zandrijk en het grootste deel van Grasrijk). De gemeente Eindhoven rekent geen jaarlijkse aansluitbijdrage. Let op dat de gemeente de facturatie uitbesteedt aan Ennatuurlijk waardoor het lijkt dat Ennatuurlijk de leverancier is.

Hoe kan ik nagaan of in mijn geval de jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening wordt (of is) gebracht?
Je kunt dit op vier manieren nagaan:

  1. Log in op mijnwarmte.nl en klik daarna in het linker menu op ‘Tarieven’. Je krijgt dan een overzicht van de actuele tarieven die Ennatuurlijk bij je in rekening brengt. Staat in het overzicht ‘Aansluitbijdrage’ vermeld, dan rekent Ennatuurlijk extra aansluitkosten.
  2. Raadpleeg de papieren jaarafrekening 2012/2013 of later van Ennatuurlijk of diens rechtsvoorganger Essent. Zoek naar de kostenpost ‘Aansluitbijdrage’. Wordt deze vermeld, dan rekent Ennatuurlijk extra aansluitkosten. Let op dat op jaarafrekeningen van 2011 en eerder deze kostenpost niet expliciet is vermeld, maar is ondergebracht onder de kostenpost vastrecht.
  3. Je hebt in december 2011 een brief met onderwerp ‘Beeindiging aansluitbijdrage warmte’ van Essent ontvangen en/of in december 2012 een mail of brief met onderwerp ‘Stadsverwarming Meerhoven’ toegestuurd gekregen van Essent? Zo ja, dan rekent Ennatuurlijk extra aansluitkosten.
  4. Je hebt medio november 2016 een aanbod van Ennatuurlijk ontvangen om de aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen tot nul euro.

Waarom ontbreekt de kostenpost ‘Aansluitbijdrage’ op de jaarafrekening 2011/2012 en ouder?
Tot 2012 was de jaarlijkse aansluitbijdrage niet zichtbaar op de jaarafrekening omdat deze kosten waren ‘verstopt’ in het vastrecht. Vanaf 2012 is de jaarlijkse aansluitbijdrage wegens ‘tarieftransparantie’ expliciet vermeld op de jaarafrekening met omschrijving ‘Aansluitbijdrage’.

Hoe kunnen we de te veel betaalde kosten terugkrijgen?
Ennatuurlijk heeft in een persbericht laten weten dat zij verrast is door de uitspraak van de rechter. Het energiebedrijf is met haar juridisch adviseurs bezig om de uitspraak te bestuderen en overweegt hoger beroep. Tegelijkertijd roept Ennatuurlijk (voormalig) klanten op om zich via een formulier op de website van Ennatuurlijk te melden als zij van mening zijn dat de uitspraak van de rechter op hen van toepassing is. Deze oproep doet vermoeden dat Ennatuurlijk overweegt om de jaarlijkse aansluitbijdrage terug te betalen. Een toezegging doet Ennatuurlijk nog niet. Wij adviseren bewoners zich te melden bij Ennatuurlijk, maar vooralsnog geen vervolgactie te nemen. Een eventueel aanbod van Ennatuurlijk kan namelijk ongunstige voorwaarden bevatten. Ook kan het zijn dat bewoners niet alle kosten terugkrijgen waar ze recht op hebben. Zo deed Ennatuurlijk enkele jaren geleden al een aanbod om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen. Mensen die destijds op dat aanbod zijn ingegaan, hebben tegelijkertijd afstand gedaan van hun recht om de reeds betaalde jaarlijkse aansluitbijdragen later terug te vorderen. Bewoners die bij het collectief van Stichting Stadsverwarming Eindhoven zijn aangesloten, ontvangen nadere instructies over hoe zij moeten handelen.

Dien ik mij bij Stichting Stadsverwarming Eindhoven te registeren om de kosten terug te vorderen?
In principe niet. Ennatuurlijk heeft alle (voormalig) klanten opgeroepen om zich via een formulier op de website van Ennatuurlijk te melden als zij van mening zijn dat de uitspraak van de rechter op hen van toepassing is. Deze oproep doet vermoeden dat Ennatuurlijk overweegt om de jaarlijkse aansluitbijdrage terug te betalen. Een toezegging doet Ennatuurlijk nog niet. Wij adviseren bewoners zich te melden bij Ennatuurlijk, maar vooralsnog geen vervolgactie te nemen. Een eventueel aanbod van Ennatuurlijk kan namelijk ongunstige voorwaarden bevatten. Ook kan het zijn dat bewoners niet alle kosten terugkrijgen waar ze recht op hebben. Zo deed Ennatuurlijk enkele jaren geleden al een aanbod om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen. Mensen die destijds op dat aanbod zijn ingegaan, hebben tegelijkertijd afstand gedaan van hun recht om de reeds betaalde jaarlijkse aansluitbijdragen later terug te vorderen. Bewoners die bij het collectief van Stichting Stadsverwarming Eindhoven zijn aangesloten, ontvangen nadere instructies over hoe zij moeten handelen. Voordeel van registratie bij de stichting is dat je advies op maat krijgt en ons ondersteunt bij het aanpakken van andere misstanden rond de stadsverwarming.

Kan ik mij alsnog registeren bij Stichting Stadsverwarming Eindhoven?
Je kunt je alsnog bij Stichting Stadsverwarming Eindhoven registreren. Bewoners die recht hebben op rechtsbijstand vragen wij geen bijdrage. Wel dien je dan vooraf contact op te nemen met je rechtsbijstandsverzekeraar. Bewoners die geen recht hebben op rechtsbijstand vragen wij een bijdrage van 50 euro per huishouden. Leden van Bewonersvereniging Meerhoven krijgen een collectiviteitskorting van 20 euro. Je kunt je registreren via www.stadsverwarming-eindhoven.nl/collectieve-actie/. De collectieve actie bestaat uit het voeren van diverse juridische procedures waarin we de rechter vragen om vast te stellen dat er door Ennatuurlijk onterecht kosten zijn berekend. Zie www.stadsverwarming-eindhoven.nl/misstanden. Eén van de kostenposten betreft de jaarlijkse aansluitbijdrage. Over die kostenpost heeft de rechter recentelijk uitspraak gedaan. De overige geschilpunten zijn nog in onderzoek. Hiervoor loopt nog geen rechtszaak.

Ik heb geen update ontvangen terwijl andere bewoners wél een update hebben ontvangen. Waarom ontvang ik geen update?
Mogelijk worden onze updates ten onrechte als spam aangemerkt. Controleer de spamfolder van je mailprogramma. Ook kan het zijn dat je je e-mailadres hebt gewijzigd, maar deze wijziging niet aan ons hebt doorgegeven. Een andere mogelijkheid is dat je niet bij ons bent geregistreerd of dat je je deelname aan de collectieve actie niet bij ons hebt bevestigd. Begin 2018 hebben we bewoners een aantal malen opgeroepen hun deelname aan de collectieve actie richting Ennatuurlijk te bevestigen en een bijdrage te doen in de kosten. Bewoners die recht hebben op rechtsbijstand hebben wij geen bijdrage gevraagd. Bewoners die hun deelname op 21 mei 2018 nog niet hadden bevestigd, hebben we laten weten dat ze verder geen updates ontvangen tenzij ze hun deelname alsnog via onze website zouden bevestigen. Bevestigen kan alsnog via www.stadsverwarming-eindhoven.nl/collectieve-actie. Dan ontvang je tevens weer updates over de collectieve actie.

Hoe kan ik een wijziging in mijn e-mailadres en andere persoonsgegeven bij de stichting doorgeven?
Je kunt je e-mailadres en andere persoonsgegevens zelf wijzigen via het klantenportaal van Stichting Stadsverwarming Eindhoven. Je gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres waarmee je je destijds hebt aangemeld. Mocht je je wachtwoord zijn vergeten, klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Je ontvang dan een e-mail met instructies om je wachtwoord te herstellen.

In jullie stappenplan staat vermeld dat je na aanmelding bij Ennatuurlijk een ontvangstbevestiging krijgt. Ik heb echter geen bevestiging ontvangen. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk is de bevestiging ten onrechte als spam aangemerkt. Controleer de spamfolder van je mailprogramma. Mocht je daar geen ontvangstbevestiging aantreffen, vul het formulier op de website van Ennatuurlijk dan opnieuw in of neem contact op met Ennatuurlijk.

Ik heb op meerdere adressen met een warmteaansluiting van Ennatuurlijk gewoond en kan op het webformulier van Ennatuurlijk maar één keer invullen.
De reden dat je het formulier op de website van Ennatuurlijk niet nogmaals kunt invullen, is dat er na het invullen van het formulier een zogenoemde ‘cookie’ op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Dat is een klein bestandje dat verhindert dat je het formulier opnieuw met hetzelfde e-mailadres kunt invullen. Er zijn verschillende mogelijkheden om het formulier nogmaals in te vullen:

  1. Gebruik de in private of incognito modus van je browser (die modus negeert cookies).
  2. Gebruik een andere webbrowser (Chrome, Safari, Firefox).
  3. Gebruik een andere computer, tablet of smartphone.
  4. Gebruik een ander e-mailadres.
  5. Verwijder de cookies via Instellingen in je browser.

Als je het formulier nog niet hebt ingevuld, kun je eventueel meerdere adressen en perioden gescheiden door een komma in hetzelfde formulier opgeven.

Veelgestelde vragen met betrekking tot rechtsbijstand

Ik ben veranderd van verzekeraar. Heeft dat consequenties voor deze zaak?
Een en ander hangt af van de polisvoorwaarden van je huidige en vorige rechtsbijstandsverzekeraar. In de regel is het zo dat bij een overstap de oude verzekeraar de juridische kosten vergoedt omdat het geschil tijdens de looptijd van de oude verzekering is ontstaan. Daarnaast is de ervaring dat wanneer verzekeringen op elkaar aansluiten, één van beide verzekeraars altijd dekking biedt. Het is echter wel belangrijk om dit na te gaan bij beide verzekeraars. Daarom adviseren we deze vraag voor de zekerheid voor te leggen aan beide verzekeraars.

Kan ik de zaak alsnog melden bij mijn rechtsbijstandverzekeraar?
Bewoners met een rechtsbijstandverzekering die de zaak nog niet bij hun rechtsbijstandverzekeraar hebben gemeld, wordt dringend geadviseerd dit alsnog te doen. Meld het geschil bij voorkeur online via de site van je rechtsbijstandverzekeraar. We hebben een kant-en-klare brief voorbereid. Deze brief kun je downloaden via de volgende link: www.stadsverwarming-eindhoven.nl/voorbeeldbrief-rechtsbijstand. Onderteken de brief met je naam en upload de brief via de site van je verzekeraar. Breng verder geen wijzigingen aan in de brief. Je kunt eventueel ook eerst even bellen met je verzekeraar. De meeste verzekeraars zijn bekend met de kwestie en werken nauw met ons samen. Laat je verzekeraar weten dat wij de zaak voor je hebben gestuit. Je verzekeraar kan de originele stuitingsbrief opvragen via info@stadsverwarming-eindhoven.nl.

Ik heb geen rechtsbijstandverzekering. Wat nu?
Bewoners die niet zijn verzekerd voor rechtsbijstand of die binnen hun rechtsbijstandverzekering geen dekking hebben voor de stadsverwarmingskwestie hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met een rechtsbijstandsverzekeraar over een collectieve actie voor bewoners zonder rechtsbijstand of dekking. Vooralsnog wachten we met zo’n collectieve actie totdat de uitkomsten van het hoger beroep bekend zijn. Zodoende kunnen we beter inspelen op de situatie. Stichting Stadsverwarming Eindhoven heeft de verjaring van de vordering van alle gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven ‘gestuit’ middels een stuitingsbrief. Hiermee wordt de verjaringstermijn vanaf de datum van stuiting verlengd met vijf jaar. Voor verzekerden is of wordt de vordering door de rechtsbijstandsverzekeraar gestuit.

Welke datum moet ik vermelden bij de vraag ‘Op welke datum is het geschil ontstaan’?
Vermeld de datum waarop we bewoners hebben opgeroepen om hun zaak bij hun rechtsbijstandverzekeraar te melden. Deze datum is 28 februari 2016.

Er wordt gevraagd om een schadedatum. Welke datum adviseren jullie door te geven?
De datum waarop schade is ontstaan, is de datum waarop je de woning betrok en een overeenkomst bent aangegaan met Ennatuurlijk of diens rechtsvoorganger. Overigens was je op dat moment nog niet bekend met het gegeven dat je daadwerkelijk schade opliep.

Er wordt gevraagd om de datum waarop ik mij heb aangemeld voor de mailinglijst van de Werkgroep Stadsverwarming Meerhoven / Stichting Stadsverwarming Eindhoven. Hoe kom ik achter die datum?
Na aanmelding op onze mailinglijst heb je van ons een bevestigingsmail ontvangen. De datum waarop deze e-mail is verstuurd, correspondeert met de datum waarop je je hebt aangemeld. Attendeer de verzekeraar erop dat je op die datum redelijkerwijs nog niet kon weten dat je daadwerkelijk schade had maar dat dit pas later duidelijk werd. Kun je de bevestigingsmail niet meer vinden, vermeld dan de datum van de eerste update die je van ons hebt ontvangen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar heeft ingestemd met mijn verzoek om de (advocaat van de) Stichting Stadsverwarming Eindhoven namens mij te laten optreden. Wat nu?
De rechtsbijstandverzekeraar neemt contact op met de (advocaat van de) Stichting Stadsverwarming Eindhoven. Je hoeft geen actie meer te ondernemen. Wij houden je periodiek op de hoogte van de vorderingen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar geeft aan dat zij niet aanhaakt bij de Stichting Stadsverwarming Eindhoven en alle geschillen zelf behandelt. Wat nu?
Zolang nog geen gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd, mag de rechtsbijstandverzekeraar het geschil zelf behandelen. Als een gerechtelijke procedure wél noodzakelijk is, dan heb je als verzekerde wettelijke het recht om je eigen advocaat te kiezen. De rechtsbijstandverzekeraar schakelt deze advocaat dan in om namens jou de gerechtelijke procedure te voeren. Sommige verzekeraars maken hiervan niet expliciet melding. Vraag je verzekeraar (nogmaals) toestemming om je door de (advocaat van de) Stichting Stadsverwarming Eindhoven te laten vertegenwoordigen en geef aan dat je in ieder geval als het op een gerechtelijke procedure aankomt, je middels de stichting wil laten vertegenwoordigen. Wij hebben de afgelopen jaren enorme dossierkennis opgebouwd. Door de zaak door één, reeds ingewerkte, advocaat te laten behandelen, worden kosten bespaard en wordt tevens voorkomen dat er diverse losse trajecten gaan lopen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar komt met het voorstel om de verjaring van mijn vordering voor mij te ‘stuiten’. Moet ik op dat voorstel ingaan?
Door de vordering te ‘stuiten’ kan worden voorkomen dat de zaak verjaart. Laat de rechtsbijstandverzekeraar weten dat het veel efficiënter is als de Stichting Stadsverwarming Eindhoven de zaak namens alle gedupeerden in Eindhoven middels één brief stuit. Dit om te voorkomen dat er diverse losse trajecten gaan lopen die tevens inhoudelijk van elkaar verschillen. Mocht de verzekeraar hiermee niet akkoord gaan, laat de verzekeraar de zaak dan namens jou stuiten. Let op dat de verzekeraar de vorderingen met betrekking tot alle mistanden rond de stadsverwarming in Eindhoven voor je stuit en niet alleen de vordering met betrekking tot de aansluitbijdrage (voor zover deze op jou van toepassing is). Zie voor alle missstanden de standaard meldingsbrief waarin een opsomming van alle punten is gegeven.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar wil nagaan in hoeverre de vordering is verjaard. Hiervoor vraagt de verzekeraar allerlei informatie over de aansluitbijdrage. Moet ik hierop reageren?
Ja. In principe dien je de verzekeraar te voorzien van alle relevante informatie. Zodoende kan de verzekeraar beoordelen in hoeverre de kwestie ook op jou van toepassing is. Attendeer de verzekeraar erop dat de kwestie niet alleen betrekking heeft op de aansluitbijdrage. Verwijs de verzekeraar (nogmaals) naar de meldingsbrief die je naar de verzekeraar hebt gestuurd. Mocht je bepaalde informatie niet kunnen vinden, laat dat de rechtsbijstandverzekeraar dan weten. Vraag hen om eventueel contact op te nemen met de Stichting Stadsverwarming Eindhoven.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt mij om toestemming om te worden opgenomen in een mailinglijst voor alle verzekerden van deze verzekeraar. Als ik niet reageer, gaat men er vanuit dat ik daartegen geen bezwaar heb. Wat is jullie advies in deze?
Wij adviseren de rechtsbijstandverzekeraar toestemming te verlenen om in de mailinglijst te worden opgenomen.

Mijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt om een kopie van de brief (van Essent) waarin voor het eerst wordt aangekondigd dat een aansluitbijdrage bij mij in rekening wordt gebracht. Hoe kom ik aan die brief?
De meeste bewoners met stadsverwarming die eind 2011 woonachtig waren in Eindhoven hebben rond 9 december 2011 een brief van Essent ontvangen. In die brief werd vermeld dat bepaalde kostenposten binnen het kader van tarieftransparantie voortaan nader zouden worden gespecifieerd op de jaarafrekening, waaronder de ‘aansluitbijdrage’. Als je pas later in Eindhoven bent komen wonen, heb je deze brief waarschijnlijk niet ontvangen. Mocht je de brief niet (meer) hebben, stel de rechtsbijstandsverzekeraar dan hiervan op de hoogte. Overigens kan het zijn dat in jouw geval geen aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht. (Dit kán het geval zijn als je woonachtig bent in de buurten Waterrijk en Meerrijk of als je woning onderdeel uitmaakt van het project Het Groene Hof in Grasrijk). Je kunt zelf nagaan in hoeverre de aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht. Zie volgende vraag.

Volgens mijn rechtsbijstandsverzekeraar ben ik niet verzekerd voor gebeurtenissen die bij het afsluiten van de verzekering voorzien waren. Ik zou voor het afsluiten van de verzekering al bekend zijn met de misstanden rond de stadsverwarming. Hoe adviseren jullie hiermee om te gaan?
Aanleiding van de stadsverwarmingskwestie is in veel gevallen de brief van Essent d.d. 9 december 2011 die de meeste bewoners in Eindhoven met stadsverwarming destijds hebben ontvangen. In die brief werd vermeld dat bepaalde kostenposten binnen het kader van tarieftransparantie voortaan nader zouden worden gespecifieerd op de jaarafrekening. Maar toen kon je redelijkerwijs nog niet weten dat Essent ten onrechte kosten in rekening brengt. Wellicht was je toen niet eens eigenaar/huurder van een woning met stadsverwarming in Eindhoven. Pas nadat een beperkt aantal bewoners zich in deze complexe materie had verdiept, zijn zij tot de conclusie gekomen dat Essent/Ennatuurlijk niet-overeengekomen kosten in rekening brengt. De jaren daarna zijn nog allerlei andere misstanden rond de stadsverwarming aan het licht gekomen. Een voorbeeld is de kwestie waarbij Ennatuurlijk sinds 2014 ten onrechte huur rekent voor de warmtewisselaar. Deze kwestie was voor 2014 niet aan de orde.
Laat de verzekeraar weten dat je na de oproep van 28 februari 2016 pas bekend was met het feit dat de situatie daadwerkelijk op jou van toepassing was. Geef tevens aan dat diverse misstanden pas recentelijk aan het licht zijn gekomen.

Volgens mijn rechtsbijstandverzekeraar (FBTO) vervalt het recht om mijn verzekeraar om hulp te vragen als ik het geschil niet meld binnen 3 jaar nadat het is ontstaan. Hoe te handelen?
Zie antwoord hierboven. Laat de verzekeraar weten dat je na de oproep van 28 februari 2016 pas bekend was met het feit dat de situatie daadwerkelijk op jou van toepassing was. Geef tevens aan dat diverse misstanden pas recentelijk aan het licht zijn gekomen. Mocht de verzekeraar van mening zijn dat de termijn van 3 jaar toch is overschreden, wijs de verzekeraar er dan op dat deze op geen enkele wijze financieel is benadeeld en het dus onredelijk is om de zaak niet in behandeling te nemen.

Ik ben onlangs overgestapt naar een andere rechtsbijstandverzekeraar. De nieuwe verzekeraar wijst het verzoek af omdat de kwestie al liep op het moment dat ik bij mijn vorige rechtsbijstandverzekeraar was verzekerd. Hoe moet ik nu handelen?
Laat je huidige verzekeraar weten dat de datum waarop je bekend werd met het feit dat je schade had, 28 februari jl. is. Mocht je op die datum nog verzekerd zijn geweest bij een andere verzekeraar, neem dan contact op met je oude verzekeraar en meld dat je gedurende de looptijd van de rechtsbijstandverzekering geconfronteerd bent met schade en de kwestie wilt melden. Rechtsbijstand voor dit geschil valt dan waarschijnlijk onder je oude polis. Als je oude rechtsbijstandverzekering naadloos aansluit op je nieuwe rechtsbijstandverzekering heb je waarschijnlijk niet te maken met de verplichte wachttijd waarbinnen je geen aanspraak kunt maken op je nieuwe verzekering. Raadpleeg voor de zekerheid hiervoor de polisvoorwaarden.