Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE) kan je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je deze gegevens aan SSE hebt verstrekt. SSE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam- en adresgegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Gebruikersnaam
 • IP-adres
 • Betaalgegevens zoals IBAN
 • Gegevens over je huidige of voormalige woning (zoals de periode dat je in de woning woonachtig bent (geweest), in hoeverre je eigenaar of huurder van de woning bent, of je de eerste bewoner van de woning bent en het type woning)
 • Gegevens die je verstrekt over je energieleverancier
 • Naam van je rechtsbijstandverzekeraar inclusief zaak- of dossiernummer
 • In hoeverre je lid bent van een vereniging en welke vereniging in verband met collectiviteitskorting
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een toelichting in een registratieformulier, of doorgeeft via e-mail
 • Documenten die je zelf aanlevert via een registratieformulier of via e-mail

Doeleinden gegevens
SSE verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail en/of per post contact met je op te nemen indien daartoe binnen de doelstellingen van SSE aanleiding is. Tevens gebruiken wij je persoonsgegevens om je te kunnen informeren over de activiteiten van SSE. Daarnaast kan SSE je persoonsgegevens gebruiken voor het voeren van (collectieve) acties en juridische procedures binnen het kader van de doelstellingen van SSE.

Bewaartermijn
SSE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor je je gegevens hebt verstrekt.

Verstrekking aan derden
SSE verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar doelstellingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDEAL-betalingen en geeft SSE je gegevens door aan juridische en andere professionele adviseurs die SSE adviseren en/of vertegenwoordigen bij het voeren van juridische procedures. Tevens geeft SSE gegevens door aan MailChimp en MailerLite voor het versturen van nieuwsbrieven.

Websitebezoek
Op de website van SSE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder je IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SSE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stadsverwarming-eindhoven.nl. SSE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Via ons klantenportaal kun je tevens je persoonsgegevens inzien en corrigeren.

Beveiligen
SSE neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SSE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door SSE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SSE op via info@stadsverwarming-eindhoven.nl. Overige contactinformatie is te vinden op de website van SSE: www.stadsverwarming-eindhoven.nl/contact.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.