Over ons

Grasrijk_dec2014-8478Stichting Stadsverwarming Eindhoven is een initiatief van de werkgroep Stadsverwarming Meerhoven. Deze werkgroep is sinds 2012 actief in de Eindhovense wijk Meerhoven. Aangezien in andere Eindhovense wijken dezelfde problemen met stadsverwarming worden ervaren, is besloten een stichting op te richten die de belangen van alle gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven behartigt. De stichting is op 22 december 2015 opgericht. Door de krachten te bundelen in een stichting kunnen de juridische kosten worden beperkt en wordt voorkomen dat bewoners in verschillende wijken het wiel opnieuw moeten uitvinden. We richten ons specifiek op Eindhoven omdat de situatie in overige steden anders is.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit Ruben Trieling (voorzitter a.i. / secretaris), Geert van Buul (penningmeester) en Kees Verhagen (algemeen bestuurslid). Allen zijn woonachtig in Eindhoven.

Doelstellingen
Stichting Stadsverwarming Eindhoven komt op voor de belangen van gebruikers van stadsverwarming in de gemeente Eindhoven. Onder gebruikers wordt onder meer verstaan alle huidige/voormalige eigenaren, (ver)huurders, bewoners en gebruikers van woningen en gebouwen welke gebruik maken van stadsverwarming alsmede overige personen en instanties welke gebruikmaken van stadsverwarming. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het voeren van eventueel (collectieve) acties en het vorderen van schadevergoedingen zowel in als buiten rechte voor personen of entiteiten zoals hiervoor bedoeld. Zie ook onze statuten.

Samenwerking
Stichting Stadsverwarming Eindhoven werkt nauw samen met belangengroeperingen in andere steden en landelijke organisatie, waaronder:

 • Stichting Actie Giga Joule, Houten
 • Natuurlijk IJburg
 • Stichting Niet Meer Dan, Almere
 • Stichting Reeshofwarmte, Tilburg
 • Bewonerscommissie Cabo Verde/Via Salsa, Den Haag
 • Stichting Stadswarmte, Den Haag-Ypenburg-Nootdorp
 • Comité Woekerwarmte, Breda
 • Stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden Breda (BEKOM)
 • Stadsverarming Utrecht
 • Vereniging Eigen Huis
 • Woonbond
 • Consumentenbond