Over ons

Grasrijk_dec2014-8478

Stichting Stadsverwarming Eindhoven (SSE) is een initiatief van de werkgroep Stadsverwarming Meerhoven. Deze werkgroep is sinds 2012 actief in de Eindhovense wijk Meerhoven. Aangezien in andere Eindhovense wijken dezelfde problemen met stadsverwarming worden ervaren, is besloten een stichting op te richten die de belangen van alle gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven behartigt.

Oprichting
De stichting is op 22 december 2015 opgericht. Door de krachten te bundelen in een stichting kunnen de juridische kosten worden beperkt en wordt voorkomen dat bewoners in verschillende wijken het wiel opnieuw moeten uitvinden.

Bestuur
Het bestuur van SSE bestaat uit Ruben Trieling (voorzitter/secretaris), Geert van Buul (penningmeester) en Kees Verhagen (algemeen bestuurslid). Allen zijn woonachtig in Eindhoven.

Doelstellingen
Stichting Stadsverwarming Eindhoven komt op voor de belangen van gebruikers van stadsverwarming in de gemeente Eindhoven. Onder gebruikers wordt onder meer verstaan alle huidige/voormalige eigenaren, (ver)huurders, bewoners en gebruikers van woningen en gebouwen welke gebruik maken van stadsverwarming alsmede overige personen en instanties welke gebruikmaken van stadsverwarming. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het voeren van eventueel (collectieve) acties en het vorderen van schadevergoedingen zowel in als buiten rechte voor personen of entiteiten zoals hiervoor bedoeld.

Statuten
De ‘spelregels’ binnen de stichting zijn vastgelegd in de statuten.

Claimcode
SSE heeft een verantwoordingsdocument opgesteld waarin zij aangeeft op welke wijze de stichting tegemoetkomt aan de principes van de Claimcode 2019.