Laatste nieuws

Op 26 januari 2022 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak die Stichting Stadsverwarming Eindhoven in 2019 heeft aangespannen tegen energiebedrijf Ennatuurlijk. De rechtbank heeft geoordeeld dat Ennatuurlijk ten onrechte een jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening brengt bij huishoudens die zijn aangesloten op de stadsverwarming. Dat is goed nieuws voor veel gebruikers van stadsverwarming in Eindhoven.

Update: Op 25 april 2022 heeft Ennatuurlijk in een gesprek met Stichting Stadsverwarming Eindhoven laten weten dat ze in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank van 26 januari 2022. We vinden het jammer dat Ennatuurlijk in hoger beroep gaat, maar zijn niet verrast dat het bedrijf deze stap neemt. De financiële consequenties voor Ennatuurijk zijn namelijk groot. Door het hoger beroep wordt eventuele terugbetaling van de jaarlijkse aansluitbijdrage verder uitgesteld. We zien de uitkomst van het hoger beroep echter met vertrouwen tegemoet. Bewoners die bij Stichting Stadsverwarming Eindhoven zijn geregistreerd, ontvangen binnenkort informatie over de vervolgstappen.

Waar ging het ook alweer over?
Ennatuurlijk brengt bij de meeste huishoudens met stadsverwarming gedurende 30 jaar een rentedragende en tevens geïndexeerde ‘aansluitbijdrage’ in rekening. Na een looptijd van 30 jaar gaat het om een bedrag van ca. 5000 euro per huishouden. Dit bovenop de aansluitkosten die bewoners reeds hebben voldaan om de woning op het warmtenetwerk aan te laten sluiten. De eerste eigenaars van een zelfbouwwoning hebben de aansluitkosten destijds rechtstreeks aan Ennatuurlijk of diens rechtsvoorgangers (Essent, NRE, PNEM, ECM) betaald. Bij projectbouwwoningen waren de aansluitkosten inbegrepen in de koopprijs van de woning en heeft de projectontwikkelaar de aansluitkosten rechtstreeks aan (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk betaald. De jaarlijkse aansluitbijdrage is naar onze mening niet met bewoners afgesproken.

Uitspraak
Aangezien gesprekken met Ennatuurlijk niets opleverden, hebben we Ennatuurlijk in 2019 gedagvaard. Vanwege de COVID-19 pandemie vond de zitting pas op 16 februari 2021 plaats. De uitspraak werd diverse malen uitgesteld, maar op 26 januari 2022 heeft de rechtbank ons in het gelijk gesteld. De uitspraak geldt voor bewoners (eigenaars én huurders) die vóór 1 januari 2014 een aansluiting hebben (gehad) op het warmtenet van Ennatuurlijk (of diens rechtsvoorgangers) waarbij een jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening wordt (of is) gebracht. Voor bewoners die pas vanaf 1 januari 2014 een overeenkomst met Ennatuurlijk zijn aangegaan, geldt de uitspraak niet. Sindsdien rekent Ennatuurlijk bij nieuwe aansluitingen geen jaarlijkse aansluitbijdrage of is deze aansluitbijdrage expliciet in de leveringsovereenkomst vermeld. De uitspraak geldt ook niet voor bewoners die enkele jaren geleden zijn ingegaan op het aanbod van Ennatuurlijk om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen. Je kunt de uitspraak nalezen op Rechtspraak.nl.

Reactie Ennatuurlijk
Ennatuurlijk heeft in een persbericht laten weten dat zij verrast is door de uitspraak van de rechter. Het energiebedrijf is met haar juridisch adviseurs bezig om de uitspraak te bestuderen en overweegt hoger beroep. Tegelijkertijd roept Ennatuurlijk (voormalig) klanten op om zich bij het bedrijf te melden als zij van mening zijn dat de uitspraak van de rechter op hen van toepassing is.

Advies
We adviseren je de volgende stappen te volgen:

  1. Ga naar de website www.ennatuurlijk.nl/vonnis-rechtbank-periodieke-aansluitbijdrage.
  2. Controleer in hoeverre je voldoet aan de voorwaarden die op de site zijn vermeld.
  3. Vul het webformulier in als je voldoet aan de voorwaarden en druk op ‘Verzend’. Je ontvangt van Ennatuurlijk een ontvangstbevestiging per e-mail.
  4. Onderneem géén verdere acties en wacht op onze instructies.

Bewoners die bij het collectief van Stichting Stadsverwarming Eindhoven zijn aangesloten, ontvangen binnenkort nadere instructies over hoe zij moeten handelen.

Eerder een VSO getekend?
Eén van de voorwaarden die Ennatuurlijk stelt, is dat je voorheen geen zogenoemde vaststellingsovereenkomst (VSO) hebt getekend. Dat betekent dat het geen zin heeft om het webformulier in te vullen als je tot één van de volgende groepen bewoners behoort:

  • Eigenaars of huurders die in 2016 of later zijn ingegaan op het aanbod van Ennatuurlijk om de jaarlijkse aansluitbijdrage in drie jaar tijd af te bouwen tot nul euro. Deze bewoners hebben destijds door ondertekening van een VSO afstand gedaan van hun recht om de reeds betaalde jaarlijkse aansluitbijdragen later terug te kunnen vorderen.
  • Eerste eigenaars van een zelfbouwwoning die in 2019 of later op ons advies een VSO hebben getekend. Zij hebben de jaarlijkse aansluitbijdragen reeds terugontvangen en betalen nu geen jaarlijkse aansluitbijdrage meer.

Collectieve actie
Stichting Stadsverwarming Eindhoven voert sinds 2015 strijd tegen onterechte kosten voor de stadsverwarming waaronder de jaarlijkse aansluitbijdrage, de hoge warmtetarieven en de huur van de afleverset. Om slagvaardig te kunnen optreden en de kosten van juridische procedures te kunnen betalen, is de stichting in 2018 een collectieve actie gestart. De rechter heeft nu uitspraak gedaan over de jaarlijkse aansluitbijdrage. De overige geschilpunten staan nog open. Bewoners kunnen zich nog steeds bij het collectief aansluiten. Stichting Stadsverwarming Eindhoven wordt (financieel) gesteund door Bewonersvereniging Meerhoven. Leden krijgen daarom korting.