Kortingsregeling

Bewoners die recht hebben op rechtsbijstand en een bevestiging hebben ontvangen dat hun rechtsbijstandverzekeraar meedoet met deze collectieve actie, vragen wij geen bijdrage. Overige bewoners vragen wij een bijdrage van 50 euro per huishouden.

Leden
Leden van Bewonersvereniging Grasrijk en Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk (peildatum 1 december 2017) krijgen een collectiviteitskorting van 20 euro per huishouden. Deze korting wordt gegeven omdat Stichting Stadsverwarming Eindhoven (financieel) wordt ondersteund door deze verenigingen. Ook bewoners die hun lidmaatschap hebben opgezegd wegens verhuizing naar een woning buiten het werkgebied van deze verenigingen, hebben recht op deze korting.

Terug