Collectieve actie

Grasrijk_dec2014-8478

Klanten van energiebedrijf Ennatuurlijk worden tot enkele duizenden euro’s per huishouden benadeeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Stadsverwarming Eindhoven. Het bedrijf brengt bij ruim 3500 huishoudens in Eindhoven diverse kosten in rekening die niet met bewoners zijn overeengekomen. Gesprekken met Ennatuurlijk hebben niets opgeleverd. Daarom rest bewoners niets anders dan de gang naar de rechter.

Proefprocessen
Een van de betwistte kostenposten is de zogenoemde aansluitbijdrage. In april 2017 oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat deze bijdrage niet met bewoners is overeengekomen en Ennatuurlijk de kosten moet terugbetalen. De uitspraak geldt voor drie bewoners die in 2012 op ons initiatief en onder onze begeleiding een proefproces zijn gestart. Ennatuurlijk in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Collectieve actie
Aangezien we vertrouwen hebben in een goede afloop van de cassatieprocedure en er bovendien nog andere misstanden spelen rond de stadsverwarming, starten we met een collectieve actie richting Ennatuurlijk. De collectieve actie bestaat uit het voeren van diverse juridische procedures waarin we de rechter vragen om vast te stellen dat er door Ennatuurlijk onterecht kosten zijn berekend. De actie is van toepassing op huidige/voormalige woningeigenaren en huurders in Eindhoven die klant zijn of klant zijn geweest van Ennatuurlijk.

Kosten
Bewoners die recht hebben op rechtsbijstand en een bevestiging hebben ontvangen dat hun rechtsbijstandverzekeraar meedoet met deze collectieve actie, vragen wij geen bijdrage. Overige bewoners vragen wij een bijdrage van 50 euro per huishouden. Voor leden van Bewonersvereniging Grasrijk en Buurtvereniging Zand-, Bos- en Meerrijk is een kortingsregeling van toepassing.

Registreren
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan nodigen we je uit om je deelname aan de collectieve actie te bevestigen. Dat kan via ons online registratieformulier.